دسته:اسلایدر

WhatsApp Image 2017-02-21 at 14.25.19

بحث شاگردان لیسه راجع به اهمیت علم.

اهمیت و ارزش علــــــــــــــــم.

00030

تعمیر زیبای لیسۀ نور المعارف در ولایت لوگر.

WhatsApp Image 2017-02-21 at 14.30.33

متعلمین مکتب خصوصی طیب

0000

لیسۀ طیب مکان عالی برای نخبگان کوچک

0

لیسۀ عالی طیب مکان برای آموزش

01

تعمیر لیسۀ طیب

00030

تعمیر زیبای نور المعارف لوگر

16-2-2017 001

صحنه امتحان %20 لیسۀ خصوصی طیب

اخذ امتحان ۲۰٪ از شاگردان (دروس زمستانی) لیسۀ عالی خصوصی طیب مضمون ساینس صنف ششم استاد –...

winter session 1

یک عکس از درس های زمستانی شاگردان

ساعت درسی کمپیوتر

جریان ختم قران عظیم الشان شاګردان لیسه طیب

متعلمین در حال ختم قرآن عظیم الشان